Hướng dẫn truy cập vô trang web chặn ip của bạn

Hướng dẫn truy cập vô trang web chặn ip của bạn


Khi bạn truy cập vô một trang nào đó, mà họ cấm ip quốc gia của bạn thì bạn không thể nào truy cập được.

Các giải quyết là bạn dùng: https://www.proxysite.com

Các bạn truy cập vô link trên, dán link web cần truy cập vô là được nhé.

Một số thông tin review như sau:

BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ CỦA BẠN
Định tuyến các trang web thông qua ProxySite.com để ngăn người khác kiểm tra bạn và theo dõi việc sử dụng web của bạn.


TỐC ĐỘ NHANH HƠN, BẢO MẬT HƠN
Xem các trang web nhanh thông qua mạng gigabit của chúng tôi và giữ cho việc lướt web của bạn an toàn với mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL).


TRUY CẬP TOÀN CẦU
Kết nối từ mọi nơi, mọi nơi. ProxySite.com giữ cho mọi người kết nối và làm cho thông tin có thể truy cập trên toàn thế giới.