Săn khuyến mãi tên miền tenten

Săn khuyến mãi tên miền tenten


Mỗi lần tenten khuyến mãi tên miền sẽ có 1 mail thông báo tới tài khoản của bạn, đa số là vậy hoặc chi tiết hơn bạn truy cập vô link này https://khuyenmai.tenten.vn để biết những khuyến mãi đang diễn ra tại đây. Nhiều khi gmail không báo nhưng bạn vô link trên thì sẽ có khuyến mại vẫn còn diễn ra.

Ví dụ khuyến mãi tên miền .COM đang diễn ra như sau


Thông báo màu đỏ bên phải vẫn đang diễn ra tức là thời hạn khuyến mại vẫn còn nhé.

Chúc bạn may mắn!